Katt utsatt för grovt övergrepp i Blentarp

En katt i Blentarp ska ha blivit utsatt för ett grovt sexövergrepp under onsdagen. Enligt polisanmälan ska en veterinär ha konstaterat att ett okänt föremål förts in i katten, rapporterar Ystads allehanda.

Det var under onsdagskvällen när katten kom hem från en dag utomhus som kattägaren upptäckte att djuret inte mådde bra. Vid närmare undersökning upptäckte ägaren att två klor på kattens framtassar dragits ut och att den också var skadad i sin bak. En veterinärundersökning som gjorts visar att katten ska ha blivit penetrerad med ett okänt föremål.

Polisen ser mycket allvarligt på det inträffade och efterlyster tips, skriverYstads allehanda. .

Händelsen inträffar bara några veckor efter att en katt i Halmstad dött efter ett liknande övergrepp. Där ska veterinär ha konstaterat att katten blivit penetrerad med ett föremål med en femkronas omkrets.

Av Evelina Olsson
Expressen

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Okänd person plågade katt svårt

En kattägare i Blentarp upptäckte på onsdagskvällen att allt inte stod rätt till med hennes katt, när den kom hem efter en dag utomhus. Det visade sig att någon hade dragit ur två klor på framtassarna och även skadat katten i baken. En veterinär konstaterade senare att ett okänt föremål körts in i katten. Polisen ser mycket allvarligt på djurplågeriet och är tacksamma för alla tips.

Ystads allehanda

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Ökat tryck att inkludera djur som brottsoffer i lagstiftningen – motverka att brott mot djur ’konsumeras’ av lagen

I slutet av oktober höll SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, en välbesökt seminariedag kring våld mot djur på temat obduktion och veterinär forensik, och nu den 18 november höll organisationerna Se Sambandet och Svenska Djurskyddsföreningen en likaså välbesökt konferens på detta tunga tema –våld i nära relationer – mot människor och djur.

Att hot och våld mot husdjur används som ett sätt att skada eller visa makt över familjemedlemmar (oftast kvinnor och barn) är väl känt. Det som uppmärksammas av Se sambendet är att djurens situation sällan beaktas, varken vid polisens förhör eller inom socialtjänstutredningar. Detta trots att vi vet att identifiering av våld mot djur bidrar till att känna igen våld mot människor, och vice versa. Detta är viktigt, inte minst för framtiden eftersom det finns starka samband mellan att som barn plåga djur och att senare i livet utöva våld inom familjen. För barn i våldsutsatta relationer är ett husdjur ofta en viktig källa till trygghet, och barnet tar extra skada när djuret plågas. Det vet förstås förövaren om…. Frågan är varför lagstiftare och myndigheter har så svårt att inkludera detta i sin handläggning. Forskning kring detta bedrivs sedan många år i Storbritttanien och USA under begreppet The Link, men ännu i begränsad skala i Sverige.

Arrangörerna Carin Holmberg, forskare inom området och grundare av Se Sambandet och Nathalie Nordén, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (Voov), inledde dagen, varefter undertecknad föreläste. Fokus låg på ’djur är viktiga’, etiska perspektiv på människa-djur-relationen några ’redskap’ för att nå ett välgrundat beslut i en svår fråga. Därpå följde föredrag av två representanter för nätverket Djurens jurister: Eva Diesen har forskat vid juridisk fakultet kring våld i nära relationer och särskilt beaktat djurens juridiska status, och Anette Cedergren som driver en egen juridisk byrå med särskild inriktning på djur som brottsoffer. Därefter hölls en paneldiskussion ledd av veterinär Sofia Wiberg med företrädare för polisen, åklagarmyndigheter, socialtjänsten och Manimalis.

Behovet av samordning mellan myndigheter och inblandade aktörer är stort, och utgjorde motivet att arrangera konferensen. Som ofta vid dylika arrangemang når man ’de redan frälsta’, men vikten av det får inte underskattas. Att driva en fråga som lätt förlöjligas – att inom juridiken öht ta upp frågor om djur, eller i alla fall betraktas som onödig att lägga energi på när resurser och tid är knappa – myndigheternas verklighet, kräver sin person, och ett samlat grepp för att nå förändring. Då är det viktigt att träffas och bygga grunden för samarbete och koordination av insatser.

Det framkom med all önskvärd tydlighet att enbart samordning dock inte kan lösa problemen. Det behövs en juridisk översyn över bl.a.:

Brottsskalan: i och med att brott mot djurskyddslagen har låg straffsats ’konsumeras’ de brotten när åklagare väljer åtalspunkter (förundersökningsbegränsning). Dvs. i och med att brottet inte leder till högre straff lagförs personen inte för djurskyddsbrottet, om brott mot människor föreligger, vilket det ju gör i dessa fall.Ett annat område är svårigheter att nå till fällande dom för djurplågeri (dvs. brottsbalken, ej djurskyddslagen). Det kan ge djurförbud, dvs. hindra en tidigare våldsverkare från att ha djur igen, men när befintliga bevis (veterinärintyg, vittnen etc.) inte tas in eller används, riskerar åtalet att läggas ned. Här behöver rutiner, snarare än systemet, ses över. Inte minst måste inställningen till brott mot djur ändras, och ses som ’riktiga brott’. Det var glädjande att höra att Stockholms åklagarväsende satsar på att bygga upp kompetens kring djurbrott.Ett tredje område som behöver ses över är djurs juridiska status: djur är som bekant saker/ägodelar i juridisk bemärkelse. Ge djur legal brottsofferstatus! uppmanade flera (d)jurister. Det skulle öka deras juridiska rättigheter till skydd, skapa möjlighet att ge dem juridiska ombud, liksom talerätt i ärenden, och försäkringsbolag skulle kunna återkräva ersättning för veterinärvård orsakad av djurplågeri/brott mot djurskyddslagen mm. Djurskyddstänket har visat sig ge otillräckligt juridiskt skydd, djuren behöver ses som rättssubjekt (inom relevanta områden). Liknande tankar framförs av (d)juristen Birgitta Wahlberg, Åbo akademi i en ny bok, Wahlberg 2014 Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland

Norge, Nederländerna och Schweiz har redan infört tanken att djur har egenvärde i sina respektive lagstiftningar, och Djurskyddslagsutredningen (SOU 2011:75) har föreslagit att Sverige ska göra detsamma. Ett sådant grepp, i kombination med att de får brottsofferstatus, skulle inte höja deras moraliska status i en handvändning, men underlätta lagförandet av brott mot dem, och därmed underlätta för alla som vill se en skärpning. Kanske kan man lära av miljöbalken, där vissa, de allvarliga, hanteras med omvänd bevisbörda: den anklagade ska bevisa att hen är oskyldig. Vad skulle det innebära om det vore förövarens sak att visa sin oskuld även vid djurmisshandel eller allvarlig vanvård? Då skulle förövaren kanske inte undslippa förhör, vilket tycks vanligt idag, och fokus flyttas från offrets beteende under den aktuella perioden, till vad den misstänkte gjort, eller inte gjort. Det kunde även uppmana utredare på plats att dokumentera alla bevis på våld, eller försummelse, inte enbart dem mot människor, för att minska risken för att offret återtar anmälan (t.ex. vid hot från förrövaren). 

Djur lider alltid oförskyllt, de har sällan valt sin ägare, och kan än mer sällan ta sig ifrån den, och är inte heller moraliska agenter. Varför ska deras lidande inte tas i lagligt beaktande? Finns det några etiskt välgrundade skäl att inte göra det?

Litteratur:

Striwing, H. 1998. Djur som brottsoffer. Nya Doxa.

Cedergren, 2011, Att vara eller inte vara brottsoffer – det är frågan. Recito förlag

Diesen & Diesen 2013, Övergrepp mot kvinnor och barn, Norstedts juridik

Helena Röcklinsberg
SLU

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Kom bort från sin familj

Den lilla gråa katten som veterinär Gustaf Elsing har vårdat är en av många som kommer till veterinären utan id-märkning eller med märkning men utan att ägaruppgifterna har skickats till myndigheterna. Och då är det svårt att spåra ägaren.

– Den här katten har ett hem, det är jag övertygad om. Hon är så fin i pälsen och tillgiven, konstaterar veterinären Gustaf Elsing och klappar den gråa katten.

image

Bortsprungen. Den här katten har uppenbarligen ett hem, men eftersom inte ägarna hittas är hon nu på ett jourhem. Foto: Carina Svensson

 

Katthonan hittades skadad i Gråbo för ett tag sedan. Efter att veterinären tittade till hennes sår och gav henne annan omvårdnad flyttade hon in på ett jourhem för katter för några dagar sedan.

– Men jag hoppas verkligen att hennes familj ska se detta och höra av sig, säger Gustaf Elsing.

Ofta
Lerums djurklinik får in katter och ibland också hundar som det inte går spåra ägaren till i snitt en gång varannan vecka.

– Det är ganska ofta djuren faktiskt är id-märkta, men sedan har ägaren glömt att skicka in sina uppgifter.

Uppmaning
Gustaf Elsing uppmanar katt och hundägare att komma in till veterinären och kontrollera om deras djur har en korrekt och fungerande märkning.

– Om alla som har chipmärkt eller tatuerat sitt djur även anmäler numret i ett register hade ägarna varit betydligt enklare att spåra.

Han förklarar att detta ibland även gäller hundar, även om det är lag på att de ska vara registrerade.

– Det kan vara någon som helt enkelt struntar i att märka sitt djur, eller så har hunden fått ny ägare utan att detta har anmälts.

Carina Svensson
Lerums tidning

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Yngve och Ymer hälsar

Världens bästa kudde heter Ymer, hälsar Yngve.
Någon som vill sätta emot???  :)

Yngve och Ymer

Yngve och Ymer

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

 

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Kl. 01.56

Lage knorrar för att han är hungrig. Jag vaknar på en gång, men sitter fast… Be-Biz och Zelma till höger (och Jan), Iris på magen och Ralle gill vänster. Tigris och Gulli på fotpallen. Det är bara att försöka tråckla sig loss. Men hur många kvadratmeter har jag rätt till enligt lagen igentligen? Men, å andra sidan, vem skulle respektera det här…?!

Tre katter och en hund

Tre katter och en hund

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Torktumlare

Efter stängning levererades katthemmets nya torktumlare :) Men bara till dörren. De ville ha 400 kronor för att bära in den, men se det fick de inte! Det är ju nästan en kastrering för en hane! Plus att jag och Jan tog in den ned en pirra på 30 sekunder. 400 spänn! Snacka om timlön!

Torktumlare

Torktumlare

 

Imorgon får Jan packa upp den. Nu är arbetsdagen nästan slut. Sen ska vi snacka om se om en elektriker som adopterat katt har tid att fixa lite el ;)

Torktumlaren nästan på plats

Torktumlaren nästan på plats

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Lukas hälsar

Matte du stööör!!!

image

Lukas

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Granada hälsar

Granada siver middag på husses mage :)

image

Granada

___________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment

Bortsprungen

Vi fick ett samtal om att man sett en katt komma och gå under nästan två veckor. Den var mager och tovig, så man ville ta reda på om den var id-märkt. Så idag fick de tag på katten och kunde komma till katthemmet med den.

Precis då hade vi fått strömavbrott och det blev verkligen bäcksvart! Jag letade fram alla ficklampor som jag kunde komma på att jag hade. En pannlampa, en ficklampa på barnvagnen, en som jag har för att titta i öronen med och en liten som jag har i skötväskan i fall att. Ett stearinljus hittade jag att tända. Tändstickor har vi på samma ställe hela tiden, men inga andra förberedelser har vi hunnit med inför den mörka säsongen och det märktes nu.

Kissen var jätte ställ även om hon morrade när hon såg Ralle. När jag skymde Ralle blev hon tyst, men när jag flyttade mig så hon såg honom började hon låta igen. Ralle bara satt och låtsades som ingenting. Han blev inte det minsta förolämpad.

Efter lite pyssel med det ljuset jag hade lyckades jag se så mycket att jag kunde tyda en tatuering i örat och så gick jag till datorn för att slå i databasen… Duhh! Ingen ström till modemet! Men jag kunde slå upp det på mobilen i ställen :)

Lilo

Lilo

 

Det visade sig vara en Lilo som bodde i Riala. Jag försökte ringa på numret som fanns registrerat, men det var utan abonnent… Googlade på matte, men hittade inget nummer. Då provade jag facebook och inom 20 minuter ringde matte upp. Vi hade då fått tillbaka strömmen och Lilo låg och softade i transportburen trots att jag plockat bort flera fästingar på henne.

Hon hade försvunnit i början på augusti och efter att vi tittat på kartan visade det sig att hon gått lite över 1,5 kilometer fågelvägen från sitt hem.

Vi får tacka Svens-Torstens husse och matte för att de var observanta och tog sig tid att ta reda på om kissen de sett var hemlös, saknad eller bara på tur.

Sen får vi tacka för att Lilo var id-märkt! Hade hon inte varit tatuerad, så hade det inte gått så snabbt, trots fel telefonnummer hos SKK. Rör man sig sedan inte i samma media så är det svårt. Som att man kanske inte har FB.

Många börjar också tro att katten förolyckats när tiden börjar gå och slutar kanske titta på efterlysningar efter några månader, så det är lätt för upphittate och ägare att gå om varandra.

Id-märkning är jätte viktigt!
Så om din katt inte är id-märkt så kan du göra det på katthemmet.
Chip + registrering i SKK = 165 kr
(Hos veterinären kan det kosta 400-500 kr och så tillkommer registreringen på 130 kr till SKK, som du får fixa själv!)
Katthemmet fixar allt på 1 minut! Bara att boka en tid :)

Lilo

Lilo

____________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

Bloggar etiketter: ,

Posted in Katthem | Tagged , | Leave a comment