Dag: <span>3 januari 2011</span>

Ruter hälsar

Hälsningar från Ruter: Efter att hon vågat sig fram från sin gömma började hon bekanta sig med alla i familjen. Hundarna först! Hon började med att stryka sig mot min blinda papillon Charlie och rulla …