Dag: <span>19 oktober 2011</span>

Ruter och Nikita hälsar

Ruter blir mer och mer tillgiven och anpassar sig förvånansvärt bra till olika situationer för att vara en sådan ”vilding”. Hon är ute mest hela dagarna och rör sig över ganska stora områden. Men när …