Mina tankar om kritik vi fått

Ni är otaliga som lovprisar Norrtälje katthem och vårt arbete med de hemlösa katterna. Jag uppskattar verkligen ert stöd och alla era snälla ord. De hjälper mig/oss otroligt! Det är underbart att veta att många stöttar oss, men så klart så är det alltid några som håller med den andra sidan.

Jag funderar hur några negativa komentarer kan göra så ont och såra så mycket? Men jag tänker att dessa människor är fega, för de lämnar komentarer med alias. De kan inte stå för vad de tycker med deras eget namn. De kan inte säga det direkt till mig. Det verkar också som att de som ”tycker” mest, vet minst och inte alls är insatta, men det hindrar dem inte från att ha många åsikter.

Mycket om ”tjafset” med länsstyrelsen handlar om utrymme, så jag går därför in på den punkten här och nu. Sedan finns det otaliga punkter till som är precis lika felhanterade… Ni förstår att jag skulle kunna spendera otaliga timmar på att gå igenom alla, så jag håller mig till utrymmesfrågan eftersom många hakat upp sig på den.

Det är flera som påstår att alla våra boxar bara är på 1,5 kvm… Det stämmer inte! Ja, boxarna är inte byggda för permanent hållning, eftersom jag byggde dem som pensionat från början, men de är alla större än 1,5 kvm. En katt befinner sig på pensionat från 1-4 veckor. Därför behövs inte större boxar. Sen blev det ju inte som jag hade tänkt, utan det bidde ett katthem istället.

Nu är jag mycket medveten om att en del katter som kommer till oss på katthemmet inte får ett nytt hem inom tre månader och behöver då enligt lag tillgång till minst 6 kvm. Hur löser vi detta?

Vi kom på tanken att slå ihop två av de största boxarna genom att klippa upp nätet mellan dem. På så sätt fick katterna tillgång till lite mer än 9 kvm. Det var vår lösning på problemet. Flera andra katthem har korttidsboxar, som de kan öppna upp mellan för att skapa långtidsboxar vid behov. Behovet är störst för korttidsboxar.

Länsstyrelsen hävdar vidare att det är villkorat i vårt tillstånd att inga katter får vistas i lokalen i mer än tre månader (vilket de drar vidare till att katterna ska avlivas om de inte fått ett nytt hem inom denna tidperiod, för det visar att de inte är omplaceringsbara!) Att detta med tre månader var något som var villkorat var inget som jag läst något om i vårt tillstånd! (Här är det några som anser att om jag uppfyllde reglerna skulle vi knappast fått ett föreläggande. Länsstyrelsen kan inte ha fel!)

Jag lusläste mitt tillstånd och där står det: ”som ansvariga för verksamheten ska ni försäkra er om att en katt inte hålls i en box i mer än 3 månader. I annat fall måste ni tillse att katten hålls i ett utrymme som är minst 6 kvm.”

Jag tolkar det som att om vi tillser att katten efter tre månader har tillgång till 6 kvm, så följer vi lagen och det som är villkorat i vårt tillstånd. Något som vi också gjort.

Vidare hade vi i juni 2012 rivit hundpensionatet, i andra halvan av huset, och börjat bygga nya boxar för permanent hållning av katt just med tanke på att katthemmet växer och behöver fler platser. Djurens vänner stöttade oss med pengar till detta. När Länsstyrelsen var här i september 2012 fick de veta detta och att vi planerade att fyra boxar för permanent hållning skulle stå klara till jul 2012 och under tiden skulle vi använda den sammanslagna boxen.

Nu sa länsstyrelsen att denna lösning, att slå ihop två boxar, var något som de inte kunde godkänna. De ville att vi skulle riva hela mellanväggen. Något som de inte krävt av andra katthem, men vi gick med på det för att visa vår sammarbetsvilja. Det gjorde så klart att det tog tid från de nya boxarna och de blev klara i mars 2013 i stället.

Vidare hävdar länsstyrelsen med bestämdhet att dessa två boxar, som vi slagit ihop, tillsammans blir 5,22 kvm. Det gör ju att vi i alla fall inte har utrymme för permanent hållning. Katterna har enligt länsstyrelsen fortfarande inte tillgång till de krävda 6 kvm.

Nu har Länsstyrelsen själva mätt boxarna vid kontrollen 2011 och då var dessa boxar uppmätta till 4,64 kvm respektive 4,49 kvm. Man behöver nu inte vara speciellt bra på matte för att räkna ut att 4,5 + 4,5 inte kan bli 5.

Nåväl, alla kan göra misstag, men när jag tar upp detta med länsstyrelsen får jag som svar att detta anses fastställt = Slutdiskuterat! Jag står som ett frågetecken!

Jag får ingen vidare dialog över huvud taget. Handläggaren i detta ärende har medvetet valt att inte kommunicera med mig och så får en myndighet inte bete sig!

Detta är lika absurt som att länsstyrelsen skulle säga att himlen är rosa. Bara för att länsstyrelsen säger det så är den det. De anser att det är fastställt och då behövs inga fler utredningar. Om det nu finns tydliga bevis för att himlen inte är rosa, så bryr länsstyrelsen sig inte om det. Min fråga är varför? Varför är de så envisa att hävda att de har rätt oavsett hur fel de har?

När länsstyreslen sedan dök upp i januari för att göra en återbesiktning, så säger de att vi inte åtgärdat utrymmesfrågan. Föreläggandet står kvar.

Jag får höra av flera att jag ska bita i det sura äpplet och göra som handläggarna vill… Många djurägare som råkar i denna situation med länsstyrelsen skulle hålla med mig om att hur mycket man än försöker göra som handläggarna vill, så ändrar de sig i alla fall inte. Man kan vända ut och in på sig för att göra allt de vill, men till ingen nytta. Sen är frågan varför ska man göra som de vill när det är fel!?

Nu har jag varit ”uppstudsig” och påpekat att de gjort fel och då måste jag sättas på plats. Kan det vara svaret på min fråga?

Vi har alltså en box som är 9,54 kvm. Den vi kallar för 3-4:an, som vi använt sedan januari 2012 (innan mellanväggen togs bort var den 9,14 kvm), men länsstyrelsen vill inte gå med på att den är så stor.

Vi har fyra boxar för permanent hållning som stått klara i snart 5 månader. Dessa vägrar länsstyrelsen att titta på. Jag har bett dem komma hit flera gånger och mäta boxarna, men de vill inte det.

Jag har fått ett brev; en underrättelse om beslut om upphävande av tillståndet. Länsstyrelsen har redan bestämt sig. Spelar ingen roll vad vi säger. Hur mycket vi bygger om. Vad jag har fått veta av andra utsatta djurägare, så var resultatet av våra överklaganden inget ur det ovanliga. Det var förväntat att vi inte skulle få rätt.

Jag står därför fast vid min åsikt om att Sverige är rättslöst!

Jag kanske är galen som fortsätter att skicka brev hit och dit, men något måste jag göra när Länsstyreslen inte kommunicerar med mig! Jag hoppas på att media får upp ögonen på detta maktmissbruk!

Men den stora frågan är varför ”fastställer” länsstyreslen medvetet felaktiga uppgifter för att kunna ge förelägganden, sedan säga att de inte är åtgärdade och gå så långt som att meddela att beslut ska tas om att lägga ner ett katthem och även ge djurförbud? Varför är det så viktigt att få bort oss?

_____________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670

This entry was posted in Katthem and tagged , , . Bookmark the permalink.