Yttrandet till Kronofogden

Bestridande av föreläggande Vi har redan från början bestridit fakturaunderlaget, och senare, även fakturan och påminnelserna och då påpekat att vi inte ska behöva vara betalningsskyldiga för Länsstyrelsens slarv och misstag. Enligt SJVFS 2008:67 är …