Stor ökning av salmonella hos katter

Salmonella hos katter ökar dramatiskt. Hittills i år har nästan lika många fall som under hela förra året upptäckts, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Fram till den första veckan i februari har 72 positiva prover från katt analyserats vid SVA. Under hela 2015 var motsvarande siffra 83.
Elina Lahti, veterinär vid SVA, säger att mörkertalet förmodligen är stort.
– Fynden är sådana som vi har fått in, vi har inte gått ut med någon aktiv provtagning. Det är kattägare som har gått till veterinären, säger hon.
När det gäller salmonella hos människa brukar man räkna med att mellan åtta och tio gånger fler har smittats än vad som rapporteras in. För djur är det sannolikt ännu fler, enligt Elina Lahti.
Salmonellasmittan kan överföras från katt till människa. Men Folkhälsomyndigheten har inte noterat en ökning av salmonella hos människor till följd av kattfallen, säger hon.
SVA vet inte vad den stora ökningen av fall med salmonella hos katt beror på.
– Tidigare år då det varit många fall av salmonella hos katter så har man sett det senare på våren. Varför vi ser det nu i januari har vi inte någon riktig förklaring till, säger Elina Lahti.
En smittad katt blir oftast frisk utan att behöva behandlas med något annat än vätskeersättning. Veterinärer undviker att ge antibiotika mot salmonella på grund av risken för resistens. I vissa fall måste dock en smittad katt avlivas.
Aftonbladet 

_____________________________________________
 Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670
Vårt swish är 1234 70 48 21

This entry was posted in Katthem and tagged , . Bookmark the permalink.