Dräktiga honan

På eftermiddagen gick ytterligare en katt i fällan i Görla som sedan kom till katthemmet för kontroll. Det var en okastrerad hankatt som inte hade något chipp. Han var en medelstor eller medelliten hankatt, men han hade en väldigt uppsvälld …