Ensam kattunge

Det är en del som hör av sig till oss och vill köpa en tolv veckors kattunge som ensamkatt. Katthem släpper endast iväg kattungar i par eftersom en ensam kattunge är förknippad med diverse problembeteenden. Det är däremot ingenting som buskavlare har som krav. De vill oftast endast sälja kattungarna.

Generellt har kattägaren extremt lite tålamod med problembeteenden hos katt. Även om det är helt normala beteenden, som inte önskvärda för kattägaren.

Många problembeteenden kan undvikas genom att inte placera kattungar som ensamkatter, men också att den som säljer katter kan katter och placerar rätt individ i rätt hem.

Vide
Vide