Kattungar till salu

Foto: Stockholms Katthem
Foto: Stockholms Katthem

Kattungar till salu – en studie av annonser på Blocket

Vi har tittat på hur annonserna för ’kattungar till salu’ såg ut på Blocket lördagen den 18 juli 2020. Annonserna gäller hela landet. Totalt fanns det 50 annonser där kattungar såldes. Av dessa var 37 huskatter (katter utan stamtavla) och 13 raskatter. Alla annonser var från privatpersoner som fött upp katterna själva. Ingen av annonserna var från katthems/katthjälpsföreningar eller från någon som hjälper hemlösa katter privat. Det genomsnittliga priset för en huskattunge låg på 3745 kronor. För en raskattunge med stamtavla låg det genomsnittliga priset på 10261 kronor. När det gäller SVEKATTs medlemsföreningar ligger det genomsnittliga priset för en kattunge på 1610 kronor.

Många av huskatterna såldes som ”raskatter utan stamtavla” eller som ”procentblandningar” av olika raskatter – till exempel 25% Maine Coon, 75 % Ragdoll. 15 av de 37 huskatts-annonserna var av den typen ”bakgårdsuppfödningar” (BYB = Back Yard Breeding). De resterande 22 var annonser där huskatterna såldes som huskatter, bondkatter eller som katter utan närmare beskrivning.

De 13 annonserna med raskatter var alla katter med stamtavla och innehöll många uppgifter om föräldraparet, meriter samt länkar till uppfödarens hemsida mm.

Priserna på kattungarna varierade från 500 kronor upp till 12900 kronor. (Sedan flera år tillbaka har Blocket en nedre gräns på 500 kronor för katter.)

När det gäller huskatterna låg prisspannet mellan 500 kronor upp till 11000 kronor. Medelpriset var 3745:-. Av de 22 annonserna som sålde kattungar som inte benämndes som annat än huskatter/bondkatter/katter låg prisspannet mellan 500 kronor upp till 5000 kronor. Medelpriset var 2023 kronor. Tittar vi på de 15 annonserna där huskatterna benämndes som raskatter på falsk grund låg priset mellan 1200 kronor upp till 11000 kronor. Medelpriset låg på 6273 kronor. Går vi sedan till raskatterna varierar priset från 8500 kronor till 12900 kronor med ett medelpris på 10261 kronor.

När det gäller huskatterna var det stor variation vad som ingick i priset. Allt från bara avmaskning till hela kittet; avmaskning, vaccination, ID-märkning och veterinärbesiktning. Det var dock ingen av annonsörerna som sålde kastrerade kattungar. En av säljarna som sålde huskattungar motiverade sitt pris 3900 kronor med att katterna var avmaskade, vaccinerade, ID-märkta och veterinärbesiktade.

Raskatterna – där ingick utan undantag alla delar. Flera sålde även sina kattungar kastrerade.

Annonserna med huskattungar fokuserade mest på hur söta kattungarna var. Det var många fluffiga ulliga små katter på bilderna. Annonserna med raskattungar hade istället beskrivningar på karaktären och rastypiska egenskaper samt meriter hos föräldraparet. Det ställdes även en hel del krav på köparen, något som i stort sett lyste med sin frånvaro i de 37 annonserna med huskatter. I en annons stod det till och med att säljaren ville bli av med kattungarna så snart som möjligt och därför ville ha en snabb affär.

Katthemmen/Katthjälpsföreningar

Vi gjorde sedan en jämförande studie över vad det kostar att adoptera en kattunge från SVEKATTs medlemsföreningar. Priset för kattungar varierade mellan föreningarna från 1000 kronor upp till 2900 kronor. Medelpriset låg på 1613 kronor. I samtliga fall ingick ID-märkning, vaccination och kontroll av veterinär. (Med tanke på att katthemmen har starka krav som kräver att nya katter hålls i karantän är varje katt som adopteras ordentligt undersökt och behandlad från eventuella åkommor av veterinär ). Det som är genomgående för katthem/katthjälpsföreningarna är att man är noga med vem man adopterar katterna till. På föreningarnas hemsidor finns det mycket information att läsa om vad det innebär att ha katt. Den som vill adoptera katt får i regel fylla i ett formulär, göra besök på katthemmen/jourhemmen och sedan signera ett adoptionskontrakt. I vissa fall gör man även hembesök innan. När det gäller kattungar adopterar föreningarna i regel inte ut kattungar som ensamkatter om det inte redan finns katt i hemmet. Flera föreningar ger rabatt om man adopterar två kattungar. Man har också som krav att kattungar kastreras så snart det är könsmogna, något som vi inte hittade i annonser på Blocket.

Slutsatser

Det har hänt mycket med prisbilden på huskattungar via Blocket senare år. Framförallt har marknaden med ”bakgårdsuppfödning” ökat med priser som tangerar den seriösa uppfödningen av raskatter. Men även huskatter som inte saluförs som procentdelar av olika raskatter har blivit dyrare. Det här blir ännu tydligare när priserna jämförs med katthemmen.

  • Huskatter på Blocket: 3745 kr
  • Raskattunge: 10261 Kr
  • Kattunge Katthem: 1613 Kr

En katts liv kan i och för sig inte värderas i pengar, samtidigt som kattens status hänger ihop med det uppskattade värdet. Frågan vad du betalar för och vem du betalar till får en annan dimension. Det handlar både om moral och vilka garantier som följer med adoptionen.

De flesta seriösa katthem tar ett livslångt ansvar för de katter det adopterar ut, det vill säga blir du t ex sjuk eller får ändrade familjeförhållanden tar katthemmet eller kattorganisationen tillbaka katten och ansvarar för att skaffa ett nytt hem åt katten om du själv inte kan omplacera den. Vilka garantier har du som köper en katt på t ex Blocket?

En annan fråga värd att begrunda är hur väl dessa ’huskattsuppfödare’ följer djurskyddslagens bestämmelser om avel. Bestämmelser som blivit strängare i och med den nya föreskriften om hållande av katt och hund som bygger på den nya Djurskyddslagen. Har de tillstånd för sin verksamhet? (Krävs om de föder upp mer en två kullar per år, samt om de säljer mer än 2 kullar per år).

Med tanke på att vi i Sverige dessutom har ett så stort överskott av huskatter som resulterat i 100 000 tals hemlösa katter blir uppfödning av huskatter en tveksam företeelse.

Vem vill du gynna? Den som späder på problemet med hemlösa katter med sin huskattsuppfödning eller katthemmen/katthjälpsföreningarna som försöker lösa problemet?

Text: Svenska Kattskyddsförbundet SVEKATT
Foto: Stockholms Katthem
Källor: Blocket.se, Jordbruksverket, SVEKATTs medlemsföreningars hemsidor

Foto: Stockholms Katthem
Foto: Stockholms Katthem