Sett allt

Jag har hunnit se mycket vid det här laget. Jag har blivit lite av en expert på kräks och bajs, men jag hade tydligen inte sett allt ännu…! En spya med kopparödlor!!