Skeptiskt nyfiken

Udden funderar på om det går att lita på de tvåbenta…

Udden
Udden