Det första jag tänkte var hur vi ska kunna hjälpa dem. Och ur en rent mänsklig synvinkel; hur kan man?, säger Kim Vetterlund

Det första jag tänkte var hur vi ska kunna hjälpa dem. Och ur en rent mänsklig synvinkel; hur kan man?, säger Kim Vetterlund

Bookmark the permalink.